Bij Marlies ervaar je een balans tussen de prettige manier van gesprek voeren en de kritische manier van denken die je soms het zwijgen kan opleggen.

Ik had het gevoel dat ik gebeurtenissen in mijn leven goed kon analyseren en overdenken. Toch kreeg Marlies het vaak voor elkaar om mij alsnog voor het blok te zetten en dingen vanuit een ander perspectief te benaderen. Die kritische houding is bewonderenswaardig. 
Ik vond het ook erg fijn dat er veel aandacht was voor de manier waarop wij taal gebruiken om onze gedachten over te brengen, omdat dat bepalend is hoe wij dingen interpreteren. Nieuwe thema’s kwamen voort uit eerder besproken thema’s, doordat ik aan het eind van iedere sessie een vraag kreeg om over na te denken in mijn dagelijks leven. Dat heeft enorm geholpen, omdat nieuwe situaties ervoor zorgen dat er andere perspectieven zichtbaar worden in een desbetreffende kwestie. 
Bij Marlies ervaar je een balans tussen de prettige manier van gesprek voeren en de kritische manier van denken die je soms het zwijgen kan opleggen.

M.B. - 18 jaar


Heel fijn vond ik het om in een periode van een aantal maanden heel bewust na te denken, me te verdiepen in een aantal onderwerpen. Verrassend wat daar dan uit komt.

Ik heb acht gesprekken met Marlies gevoerd. Ik wist niet precies wat ik kon verwachten. Heel fijn vond ik het om in een periode van een aantal maanden heel bewust na te denken, me te verdiepen in een aantal onderwerpen. Verrassend wat daar dan uit komt. Voor mij waren de thema's waar ik mee aan de slag ging onder andere: nut, identiteit, de ander, ideeën.

Bij Marlies voel je je al snel op je gemak. Logica en taal spelen een belangrijke rol in haar manier van vragen stellen.

Voor iedereen die meer bewust wil denken en een nieuw denkraam wil zoeken raad ik Marlies als filosofisch practicus van harte aan.

S. B. uit Wormer


Ze liet me niet wegkomen met vage concepten, en juist daardoor kwam mijn zoektocht beter op de grond, en leerde ik mezelf beter kennen.

Marlies heeft me geholpen de cirkeltjes die ik liep meer tot een wenteltrap te maken. De sfeer tijdens gesprekken was veilig en fijn, en haar prikkelende vragen nodigden uit om net wat verder te denken dan ik zelf kwam. Ze liet me niet wegkomen met vage concepten, en juist daardoor kwam mijn zoektocht beter op de grond, en leerde ik mezelf beter kennen. De gesprekken gaven me altijd inspiratie om ook tussen de gesprekken in in beweging te blijven. 


Als bonus vond ik het ook nog eens gezellig!


Dus, wanneer u in rondjes loopt: ik beveel Marlies van harte bij u aan!

Tetje Henstra (zocht naar meer zingeving in werk)


Het heeft mij erg verrast hoeveel onderwerpen Marlies en ik in een korte tijd besproken hebben en hoe effectief dit voor mij was.

De eerste keer dat ik met Marlies had afgesproken, wist ik niet precies wat ik kon verwachten. Het heeft mij daarom erg verrast hoeveel onderwerpen Marlies en ik in een korte tijd besproken hebben en hoe effectief dit voor mij was.
 
 De gesprekken hebben mij geholpen om soms al tot oplossingen te komen voor de blokkades in mijn hoofd waarbij ik vastliep. Ik ben hierdoor bewuster na gaan denken en heb ook vaker stil gestaan (ook buiten de gesprekken om) bij bepaalde onderwerpen. 

In totaal heb ik 7 gesprekken met Marlies gevoerd, die ik als erg prettig en toegankelijk heb ervaren. Ik voelde mij erg op mijn gemak. Marlies zorgt er voor dat ik net iets dieper ben gaan nadenken dan dat je normaliter zou doen. 

Als u vastloopt op bepaalde onderwerpen en u wilt duidelijkheid creëren voor uzelf, raad ik zeker om een keer bij Marlies langs te gaan! 
 
 Bezoekster - 15 jaar


Ik heb de sessies met Marlies als heel zinvol ervaren.

Ik heb de sessies met Marlies als heel zinvol ervaren. Ik kwam Marlies op het spoor via vrienden. Met hen had ik het over de moeizame verstandhouding met een van mijn kinderen. Ik wilde zicht krijgen op wat deze moeizame relatie voor mij zo lastig maakt. Marlies heeft mij geholpen door mij stapsgewijs te laten stilstaan bij alle facetten van het probleem. Bijvoorbeeld door dieper in te gaan op termen zoals ‘loslaten’.

Hierdoor heb ik meer zicht gekregen op al hetgeen mij bezig gehouden heeft. De rustige en betrokken houding van haar heeft ook bijgedragen aan het verkregen inzicht. Dat maakt de situatie niet anders maar wel kan ik dilemma’s bij mijzelf beter plaatsen en hanteren. Kortom; door deze ervaring kan ik je Marlies zeker aanbevelen.


Alex


(…) gaandeweg merkte ik dat ik nu en dan de aanpak me ook eigen begon te maken als ik 'gewoon' in de auto zat of achter mijn scherm. Het werkte dus.

Ik was aangenaam verrast door de vraag om proefbezoeker te zijn bij filosofisch practicus, Marlies Nadort. Tijdens het eerste gesprek werd ik al enthousiast, maar gaandeweg merkte ik dat ik nu en dan de aanpak (kritisch je eigen gedachteproces blijven volgen en daarbij vragen stellen) me ook eigen begon te maken als ik 'gewoon' in de auto zat of achter mijn scherm. Het werkte dus.

Ik had zelf niet echt een 'probleem' wat me bezig hield, maar iedereen (denk ik) heeft wel dingen waar je wel eens aan denkt. Zelf ben ik nogal 'opruimerig' (vind ik). Dat hebben we dus verkend in ongeveer zeven gesprekken. Telkens aan de hand van een verdiepende vraag. Verrassende ingangen en inzichten ontrolden zich in de loop van de gesprekken. Verder ook wel weldadig om zelf eens in het centrum van de aandacht te staan, vooral als je jezelf dat niet zo vaak toestaat (ik voel bijna al weer een vraag opkomen als ik dit schrijf :-)).

Ab (bioloog-onderzoeker in deeltijd pensioen)