Sloot Wormer waterlelies wilgen


Privacy-verklaring

De goede vraag c.q. filosofisch practicus Marlies Nadort, gevestigd op Dorpsstraat 143, 1531 HC Wormer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring. Email: [email protected]

De goede vraag verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zetten ons ervoor in alleen de voor onze bedrijfsvoering en het voldoen aan de wettelijke vereisten noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u meent dat dit toch het geval is, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens de gesprekken maakt de filosofisch practicus aantekeningen op papier, maar zonder vermelding van naam of andere identificeerbare gegevens van de cliënt. Er worden geen inhoudelijke dossiers bijgehouden. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan, tenzij wettelijk daartoe verplicht door de rechter (er geldt voor filosofisch practici geen verschoningsrecht o.b.v. beroepsgeheim). Indien uw gesprekken worden betaald door uw werkgever kan deze bevestiging vragen dat u aanwezig bent geweest maar wordt over de inhoud van de gesprekken geen mededelingen gedaan.

De goede vraag verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • de goede vraag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


De goede vraag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

De goede vraag bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Email-wisselingen kunnen op verzoek worden verwijderd als de dienstverlening is beëindigd, dit gebeurt niet automatisch.

De goede vraag verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De goede vraag is niet verplicht gegevens te verstrekken aan zorgautoriteit of zorgverzekeraars en doet dat dus ook niet.

De goede vraag maakt uitsluitend gebruik van google analytics om de site te kunnen verbeteren zodat haar potentiële klanten de informatie die ze zoeken snel kunnen vinden. Hierdoor krijgt u helaas wel te maken met cookies en google analytics, meer informatie te vinden onderaan onze pagina's.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de goede vraag en op gegevensoverdracht op verzoek, via [email protected]. Bij verzoek tot inzage of overdacht vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarop u pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan een paspoort), paspoortnummer en BSN zwart gemaakt heeft. Daarmee is uw privacy beschermd en weten wij zeker dat u zelf het verzoek tot inzage hebt gedaan. We verwerken uw verzoek zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

De goede vraag wil u er eveneens op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De goede vraag neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat wij hierin tekortschieten, neem dan contact op via [email protected].